Om oss
Referanseprosjekter bilder
Velg riktig håndverker
Praktisk
Godkjent Lærebedrift
 
 

Rehabiliteringsprosjekt

Totalrenovert murvilla med kinosal og basseng

Betongdekke Murvilla fasade Basseng

Rehabiliteringsprosjekt med kostnadsramme på 70 millioner nok. Generalenteprise, referanse; 

Gary Bates v/Spase Groupe arkitektkontor

Murvilla bygget av Grosserer Harald Sundt, sto ferdig i 1917. Villaen er tegnet av arkitektfirmaet Morgenstierne og Eide som var et av datidens mest kjente arkitektfirmaer. I forbindelse med dagens rehabilitering er det Arkitektkontoret Spase Groupe som har tegnet huset slik det skal se ut i dag. 

I følge vedtak fra Riksantikvaren er denne eiendommen bevaringsverdig. Rehabiliteringen omfattet;  renovasjon av fasade, tak,  vinduer,bolig,portnerbolig og garasjer. Innvendig ombygging samt ulike deler av kjeller under gårdsplass.   

Tømrerfirma Ryen & Vestlund AS startet på denne rehabiliteringen i 2005, og er i dag i sluttfasen av dette prosjektet. Vi har stått som ansvarlige og utøvende på byggeplassen og i prosjektet i sin helhet.
Vi har hatt organiseringen og leveringen av samtlige underleveranser, og hatt mulighet til å velge underleverandører fritt i forhold til våre erfaringer og kontakter, slik at vi hele tiden har hatt kontroll på at kvalitet er det resultat som er blitt levert. Vi har vært de kreative i forhold til tekniske og faglige løsninger og utfordringer. Og vi har stått som ansvarlig prosjektleder, og hatt alle de oppgaver og ansvar som følger med i en slik posisjon.
 
Prosjekteier og prosjektet har stilt store krav til kvalitet, noe vi mener vi er god på å levere. Kvalitet er viktig i vårt arbeid, derfor har dette prosjektet passet godt til vår kompetanse. I den innvendige delen av rehabiliteringen er det brukt mye treverk, og finish har absolutt vært en stor del av denne totale oppbyggingen.
 
I og med at eiendommen er bevaringsverdig, har vi også møtt krav i fra Fortidsminneforeningen og Byantikvaren i forhold til løsninger og utførelse både innvendig, utvendig og i miljøet rundt huset.
 
Den delen av ombyggingen av kjeller under gårdsplass, omfattet sprenging og utgraving av hele gårdsplassen foran villaen, og bygging av svømmebasseng og kino sal under bakken.  

Vi mener vi har utført prosjektet godt, og resultatet er bra. Dette har vært utrolig spennende og utfordrene.

Graving Sikkring

 

 


 
Utviklet av Bysant AS