Om oss
Referanseprosjekter bilder
Velg riktig håndverker
Praktisk
Godkjent Lærebedrift
 
 

Godkjent lærerbedrift

Tømrerfirma Ryen & Co AS, er en godkjent lærebedrift i Tømrerfaget.

Godkjenning av bedriften er gitt med hjemmel i Opplæringsloven med forskrifter.

Lærerbedriften har et dokumentert system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen som sikrer at lærlingen gis opplæring i tråd med lærerplanen for faget, og som tilbyr lærlinger et godt arbeids- og lærermiljø. Godkjenningen opphører dersom bedriften ikke har hatt lærling over en periode på 2 år.

Diplom utgitt av Oslo kommune, Utdanningsetaten, den 27.november 2008

Det er gøy å være med på å utdanne og skolere de nye som skal ut i arbeidslivet.  


 


 
Utviklet av Bysant AS