Tilbygg Funkis
Villa Jarfossen Ny funkisbolig
Murvilla Rehabilitering
 
 

Gammel erverdig murvilla fra 1917

Rehabiliteringsprosjekt med kostnadsramme på 70 millioner nok. Generalenteprise, referanse; 

Gary Bates v/Spase Groupe arkitektkontor

Murvilla bygget av Grosserer Harald Sundt, sto ferdig i 1917. Villaen er tegnet av arkitektfirmaet Morgenstierne og Eide som var et av datidens mest kjente arkitektfirmaer. I forbindelse med dagens rehabilitering er det Arkitektkontoret Spase Groupe som har tegnet huset slik det skal se ut i dag. 

I følge vedtak fra Riksantikvaren er denne eiendommen bevaringsverdig. Rehabiliteringen omfattet;  renovasjon av fasade, tak, vinduer, bolig,portnerbolig og garasjer. Innvendig ombygging samt ulike deler av kjeller under gårdsplass som skulle innholde badebaseng og kinosal. 

Tømrerfirma Ryen & CO AS (på det tidpunkt Tømrerfirma Ryen & Vestlund AS) startet på denne rehabiliteringen i 2005 og holdt på i 3 år. Vårt firma med daglig leder Ole Karsten i spissen sto som ansvarlige og utøvende på byggeplassen og i prosjektet i sin helhet.

Vi har hatt organiseringen og leveringen av samtlige underleveranser, og hatt mulighet til å velge underleverandører fritt i forhold til våre erfaringer og kontakter, slik at vi hele tiden har hatt kontroll på at kvalitet er det resultat som er blitt levert. Vi har vært de kreative i forhold til tekniske og faglige løsninger og utfordringer. Og vi har stått som ansvarlig prosjektleder, og hatt alle de oppgaver og ansvar som følger med i en slik posisjon.
 
Prosjekteier og prosjektet har stilt store krav til kvalitet, noe vi mener vi er god på å levere. Kvalitet er viktig i vårt arbeid, derfor har dette prosjektet passet godt til vår kompetanse. I den innvendige delen av rehabiliteringen er det brukt mye treverk, og finish har absolutt vært en stor del av denne totale oppbyggingen.
 
I og med at eiendommen er bevaringsverdig, har vi også møtt krav i fra Fortidsminneforeningen og Byantikvaren i forhold til løsninger og utførelse både innvendig, utvendig og i miljøet rundt huset.
 
Den delen av ombyggingen av kjeller under gårdsplass, omfattet sprenging og utgraving av hele gårdsplassen foran villaen, og bygging av svømmebasseng og kino sal under bakken.  

 Dette var en utrolig spennende og utfordrene reise.

 


 
Utviklet av Bysant AS